Normativa

1.- Activitat no competitiva oberta a qualsevol persona que sigui sòcia d’una de les entitats excursionistes de Girona, sense exigir-ne el requisit d’estar federat, tot i que aconsellem que ho sigui.

2.- L’excursió s’organitza lliurement per cada entitat, grup o persona individual, triant la data i la ruta amb el grau de dificultat que es vulgui i que sigui adequat a les capacitats i coneixements de tota persona que hi vulgui participar. 

3.- Es poden organitzar sortides conjuntes de diferents entitats, tant aviat com n’hi hagi alguna d’ideada s’aniran publicant a la pàgina principal. 

4.- El repte començarà l’1 de gener de 2020 i s’acabarà el 31 de desembre de 2025. Es podrà prorrogar si el grup de treball ho considera convenient.

5.- El/La soci/a participant informarà d’haver realitzat el cim, directament a la seva entitat, presentant el full de registre en el seu president perquè aquest el firmi; un cop firmat és la persona interessada qui ha d’enviar la fulla a registre@30cims.cat.

6.- El llistat és de 54 cims d’aquests se n’han d’assolir 30. Per poder enviar la fulla de registre a registre@30cims.cat s’ha d’anar fent de 5 en 5, omplint totes les dades sol.licitades.

7.- Assolit el repte no es donarà cap premi, simplement un reconeixement en forma de menció en les diferents revistes o butlletins dels centres participants.

8.- Les entitats organitzadores declinen tota responsabilitat per qualsevol reclamació derivada del desenvolupament de l’activitat que es realitza sota la iniciativa i responsabilitat de cada participant.